Blokowanie komputera

Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób szybko można zablokować komputer? Często wychodzisz z pokoju, w którym stoi Twój komputer i nie chcesz, aby współpracownicy podczas Twojej nieobecności oglądali co robisz?

Metodą zabezpieczania komputera w Windows XP jest blokowanie go kombinacją klawiszy [Start]+[L] lub [Ctrl]+[Alt]+[Delete] i kliknięcie przycisku Zablokuj komputer . Uniemożliwia to osobom nie znającym hasła uzyskanie dostępu do komputera.

 

 

Można również ustawić chroniony hasłem wygaszacz ekranu. W tym celu:

Kliknij prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu na pulpicie i z rozwiniętego menu wybierz Właściwości .

Następnie przejdź do zakładki Wygaszacz ekranu i zaznacz pole Po wznowieniu chroń hasłem . Po wciśnięciu klawisza lub po ruchu myszką zostanie wyświetlone okno, w którym trzeba wpisać swoje hasło.

 

 

Rys. Ustawianie chronionego hasłem wygaszacza ekranu