Testowanie wydajności dysków twardych

Większość benchmarków mierzy szybkość dysków twardych w warunkach przypominających laboratoryjne. Syntetyczne dane na temat czasu dostępu czy szybkości przesyłania danych nie zawsze jednak odzwierciedlają to, jak dysk twardy będzie działał w warunkach codziennej pracy.

Tego typu testy przeprowadza DiskBench , który mierzy czas wykonania czynności, do której dyski twarde po prostu zostały stworzone - kopiowania plików.

Po uruchomieniu programu (nie wymaga instalacji) zobaczysz prosty interfejs, umożliwiający uruchomienie jednego z kilku testów.

Testy w DiskBench

1. Copy File (kopiowanie pliku)

2. Create File i Create File Batch (tworzenie pliku)

3. Read File (odczyt pliku)

Rys. DiskBench testuje wydajności dysków twardych pod kątem wykonywania typowych czynności, np. kopiowania plików

Ponieważ program korzysta z Twojego system plików, wyniki będą gorsze, jeżeli system plików jest silnie fragmentowany. Dzięki temu jesteś jednak w stanie nie tylko porównać różne dyski twarde, ale także ocenić faktyczną wydajność Twojego dysku i sprawdzić, czy defragmentacja daje pozytywne rezultaty.