Rozwiązywanie problemów z instalacją Service Pack 3 (SP3) do Windows XP

Podczas instalacji pakietu poprawek Service Pack 3 do Windows XP może pojawić się komunikat o błędzie lub instalacja zakończy się niepowodzeniem. Jest kilka metod rozwiązanie tego problemu, w zależności od przyczyn, które go spowodowały.

Czasami instalacja kończy się niepowodzeniem, ponieważ poprzednia instalacja, np. innego programu, nie została ukończona. Dlatego należy ponowne uruchomić komputer, co spowoduje zamknięcie oczekujących funkcji komputera i pozwoli kontynuować instalację SP3.

 

 

Błąd instalacji może wystąpić również wówczas, gdy program innej firmy, np. antywirus, firewall czy program antyszpiegowski, utrzymuje otwarty plik lub blokuje plik wymagany przez program instalacyjny dodatku SP3 dla systemu Windows XP. Aby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia tej sytuacji, przed rozpoczęciem instalacji dodatku SP3 dla systemu Windows XP wykonaj następujące kroki:

Zamknij otwarte programy, a następnie ponownie uruchom komputer.

Po ponownym uruchomieniu komputera wyłącz programy antywirusowe, antyszpiegowskie i zapory sieciowe innych firm, które mogły zostać uruchomione podczas procesu uruchamiania.

Po wyłączeniu tych programów wznów instalację SP3.

 

Warto też wyczyścić zawartość folderu Software Distribution :

Przejdź do folderu C:\Windows\SoftwareDistribution .

Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Download , a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę .

Wpisz Download.old, a następnie naciśnij klawisz [ENTER].

Zamknij Eksploratora Windows.

 

 

Rys. Kasowanie zawartości folderu Software Distribution