Własne menu na płycie DVD z multimediami

Pliki multimedialne z prywatnych zbiorów zgromadzone na płycie DVD są najczęściej uruchamiane z poziomu Eksploratora Windows. Okazuje się, że można to zmienić i obsługiwać zawartość płyty za pomocą własnoręcznie stworzonych interaktywnych menu. Do ich sporządzenia nie są potrzebne zaawansowane i kosztowne programy. Z takimi zadaniami z łatwością radzą sobie bezpłatne aplikacje udostępniane w sieci.

Jedną z tych, na które warto zwrócić uwagę, jest Quick Menu Builder .

 

 

Mimo że program nie jest przeznaczony do profesjonalnych zastosowań, to liczba oferowanych opcji i ustawień miło zaskakuje. Przygotowanie kompletnego menu składa się z 5 etapów:

Ładowanie przygotowanej wcześniej grafiki, która ma się znaleźć w menu.

Wykonanie przycisków menu i rozplanowanie ich układu.

Przypisanie akcji do przycisków, a także ich sformatowanie.

Dostosowanie dodatkowych elementów menu (dźwięków, kształtów kursora itd.).

Wygenerowanie menu.

 

 

Rys. Proste i funkcjonalne narzędzie wspomagające projekty multimedialne na DVD