Przywracanie przypadkowo usuniętej ikony Kosza

Brak ikony Kosza uniemożliwia ostateczne usuwanie plików z dysku. Taka sytuacja może się zdarzyć, np. w Windows Vista, ponieważ w tym systemie po kliknięciu ikony Kosza prawym klawiszem myszy pojawia się menu kontekstowe z opcją Usuń. Nie służy ona jednak do kasowania plików z Kosza, ale powoduje usunięcie ikony z pulpitu.

Jak przywrócić przypadkowo usuniętą ikonę Kosza?

1. W wierszu polecenia lub w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz komendę control desk.cpl,,@web. Wciśnij [Enter]

2. W oknie Ustawienia okien pulpitu zaznacz pole wyboru Kosz .

Spowoduje to przywrócenie ikony Kosza na pulpit, choć niestety czasem mogą wystąpić problemy z prawidłowym odświeżaniem tej ikony, tzn. może ona wskazywać, że Kosz zawiera pliki do skasowania, mimo że jest pusty, i na odwrót.

Rys. Windows Vista zawiera opcję umożliwiającą usunięcie ikony Kosza