Gmail: wygodne tłumaczenie wiadomości

Jeśli korzystasz z poczty Gmail i często otrzymujesz korespondencje w obcych językach, możesz ułatwić sobie jej tłumaczenie. Gmail umożliwia bezpośrednie tłumaczenie wiadomości po jej otworzeniu za pomocą Tłumacza Google.

W celu włączenia prostego tłumaczenia wiadomości:

Wejdź na stronę https://mail.google.com/mail/#settings/labs (alternatywnie po zalogowaniu Gmail/Ustawienia/Labolatorium ).

Odszukaj na liście Tłumaczenie wiadomości .

Zaznacz przycisk Włącz widoczny po prawej stronie.

Kliknij Zapisz zmiany .

Od teraz, gdy otworzysz wiadomość w języku obcym, należy wybrać języki źródłowy i docelowy, a następnie kliknąć przycisk Przetłumacz wiadomość , a oryginalny tekst zostanie zastąpiony tłumaczeniem. Mechanizm tłumaczący jest daleki od doskonałości, przez co tłumaczone teksty w niektórych wypadkach pozostawiają wiele do życzenia.

 

 

Rys. Laboratorium Gmail umożliwia włączenie dodatków rozszerzających możliwości poczty