Generowanie skomplikowanych haseł

Ciekawym rozwiązaniem dla tych, którzy mają problemy z tworzeniem odpowiednio skomplikowanych haseł jest Atory Password Generator. To narzędzie służy do generowania haseł złożonych z ciągu przypadkowych znaków.

Atory Password Generator generuje hasła, wykorzystując algorytm tworzący losowy ciąg znaków, wykorzystując cyfry, litery (zarówno małe jak i duże) oraz inne znaki - w tym specjalne. Obsługa programu sprowadza się do wybrania kilku opcji i wybrania polecenia generowania hasła. Zostaje ono automatycznie skopiowane do schowka, więc można go użyć od ręki.

Rys. Password Generator to program do automatycznego tworzenia skomplikowanych haseł.