Wyszukiwanie i kontrola sieci WLAN

Obecnie każdy, nawet kilkuletni laptop ma wbudowaną kartę bezprzewodową. Coraz częściej do budowy infrastruktury domowej sieci wybiera się bezprzewodowy standard 802.11g lub n. Jednak zarządzanie kilkoma sieciami nie jest proste.

To zadanie ułatwi Ci aplikacja inSSIDer , która dostarczy praktycznych informacji o bezprzewodowych sieciach znajdujących się w pobliżu. Aby rozpocząć korzystanie z programu należy nacisnąć przycisk Start Scanning . Na przejrzystym wykresie zobaczysz wykres siły sygnału wszystkich wykrytych w danym czasie sieci. W górnej części okna znajdziesz tabelę z dostępnymi sieciami, ich nazwy, adres MAC, kanał oraz typ zabezpieczeń.

 

Rys. inSSIDer szczegółowo prześwietli wyszukane sieci bezprzewodowe