Własne skróty klawiaturowe w Adobe Photoshop

W programie Photoshop domyślnie zdefiniowanych jest bardzo dużo skrótów klawiaturowych, po których opanowaniu praca z aplikacją staje się dużo wygodniejsza. Do części poleceń nie jest przypisany jednak żaden skrót, lecz istnieje możliwość ich zdefiniowania.

Jak przypisać lub zmienić skróty klawiaturowe?

1. Kliknij Edycja/Skróty klawiaturowe .

2. Kliknij widniejącą u góry nowego okna ikonę Utwórz nowy zestaw na podstawie bieżącego zestawu skrótów klawiaturowych .

3. Wpisz nazwę, np. moje.kys.

4. Wybierz nazwę menu i kliknij widniejącą obok niej strzałkę.

5. W kolumnie Skrót kliknij miejsce obok polecenia.

6. Zdefiniuj nowy skrót, naciskając wybraną sekwencje klawiszy.

7. Kliknij Dodaj skrót .

8. Potwórz czynność dla wybranych poleceń.

9. Na końcu kliknij przycisk OK

Rys. Tworzenie nowego skrótu poprzez naciśnięcie sekwencji klawiszy i kliknięcie przycisk Dodaj skrót

Nie jest zalecane stosowanie już wykorzystywanych sekwencji klawiszy czy też zamiana już zdefiniowanych. Aby znaleźć wolny skrót klawiaturowy najlepiej rozpocząć jego układanie od klawiszy [Ctrl]+[Alt]. Warto przy okazji zapoznać się z najważniejszymi skrótami.

Ściągnij Adobe Photoshop (Windows)

Ściągnij Adobe Photoshop (Mac)