Błędne wyświetlanie apletu Konta użytkowników

Za pomocą apletu Konta użytkowników możliwe jest zarządzanie użytkownikami. Co jednak, gdy po kliknięciu ikony Konta użytkowników w Panelu sterowania, w nowym oknie widać jedynie przyciski Wstecz, Dalej oraz Strona główna? W celu rozwiązania problemu należy przebudować pliki apletu.

Aby przebudować aplet Konta użytkowników :

Kliknij Start/Uruchom , następnie wpisz cmdi kliknij przycisk OK .

Wydaj kolejno następujące komendy, potwierdzając je klawiszem [Enter]:

- regsvr32 jscript.dll

- regsvr32 nusrmgr.cpl

- regsvr32 /i mshtml.dll

 

Rys. Niedziałający aplet Konta użytkowników