Nie działa funkcja wysyłania załączników z poziomu menu kontekstowego

Możliwość szybkiego wysyłania pocztą elektroniczną plików z poziomu menu kontekstowego należy z pewnością do przydatnych. Jeśli z jakichś przyczyn po wybraniu pozycji Adresat poczty z menu Wyślij do polecenie to nie jest wykonywane, zarejestruj odpowiedzialną za nią bibliotekę DLL.

Aby naprawić menu Wyślij do :

Kliknij Start/Uruchom .

Wpisz polecenie REGSVR32 SENDMAIL.DLL.

Kliknij dwa razy przycisk OK .

 

Rys. Przywracanie pozycji Adresat poczty do menu kontekstowego