Gesty myszą do wykonywania najczęstszych czynności

Jeśli większość czynność wykonujesz myszą, codzienna praca z Windows może być znacznie prostsza. Z wykorzystaniem specjalnego programu możesz rozszerzyć możliwości myszą, przypisując określonym ruchom wykonywanie najczęstszych czynności.

Wystarczy skorzystać z narzędzia StrokeIt . Aplikacja umożliwia wykonywanie określonych czynności za pomocą gestów myszy ? wystarczy przypisać odpowiednie ruchy do wykonywanych zadań. Gesty można dostosowywać w różnych aplikacjach ? to bardzo przydatna funkcja. Aby chwilowo wyłączyć program, należy kliknąć jego ikonę prawym przyciskiem myszy ? zmieni ona kolor na czerwony. Chcąc wykonać gest, narysuj ze wciśniętym prawym przyciskiem myszy na oknie aplikacji wybraną literę (np. C, co oznacza zamknięcie okna).

 

Rys. Gesty myszy mogą usprawnić pracę z komputerem