Rozwiązywanie problemów z kartą dźwiękową

Problemy z kartą dźwiękową pomoże rozwiązać program SoundCheck. Sprawdza on funkcje nagrywania i odtwarzania plików dźwiękowych oraz funkcję odtwarzania napędu CD.

SoundCheck pomaga rozwiązać typowe problemy z dźwiękiem. Po uruchomieniu programu wybierz z listy test, który chcesz przeprowadzić, a następnie kliknij przycisk OK .

W przypadku testowania napędu CD musisz najpierw umieścić w nim płytę audio. Jeśli klikniesz przycisk Troubleshooting , pojawi się lista najczęstszych problemów z dźwiękiem oraz opisy sposobów i rozwiązania (w języku angielskim).

 

Rys. SoundCheck pomoże rozwiązać problemy z kartą dźwiekową