Windows Vista - przyspieszanie wyszukiwania z menu Start

Domyślnie po wpisaniu frazy w pole Rozpocznij wyszukiwanie w menu Start, system Windows przeszukuje wiele lokalizacji. Z tego powodu ilość wyszukanych pozycji może być niekiedy bardzo długa oraz dodatkowo wyszukiwanie może się opóźniać. Możesz zmienić kryteria wyszukiwania w menu Start i uzyskiwać bardziej satysfakcjonujące (mniej liczne) wyniki w krótszym czasie.

Aby dostosować wyszukiwanie:

Kliknij prawym przyciskiem myszki wolne miejsce na pasku zadań i z menu, które zobaczysz wybierz Właściwości.

W oknie Właściwości paska zadań przejdź do zakładki Menu Start .

Kliknij przycisk Dostosuj widniejący u góry okna.

Przesuń suwak w oknie Dostosowywanie menu Start na dół i odznacz następujące opcje: Wyszukaj w folderze Komunikacja , Wyszukaj w folderze Ulubione i historia oraz opcjonalnie Wyszukaj w folderze Programy .

Zamknij otwarte okna.

 

Rys. Wyłączanie wyszukiwania w niechcianych folderach