Kalendarz Google i Microsoft Office Outlook: synchronizowanie kalendarzy

Jeśli korzystasz z Kalendarza Google lub z kalendarza programu Microsoft Outlook, możesz zsynchronizować dane pomiędzy tymi obydwoma narzędziami. Dzięki temu zapobiegniesz utracie zaplanowanych zadań i zawsze będziesz miał dostęp do danych: online za pomocą Kalendarza Google oraz offline w programie Microsoft Outlook.

Program Google Calendar Sync jest kompatybilny z programem Microsoft Office Outlook 2003 oraz 2007. Aby zsynchronizować kalendarze:

Pobierz program , zainstaluj go, a następnie uruchom. Instalacja aplikacji nie sprawia problemów.

Podaj Twój login do usług w Google oraz hasło.

Zaznacz jedną z opcji:

2-way (synchronizowanie danych z Microsoft Outlook do Kalendarza Google i odwrotnie).

1-way: Google Calendar to Microsoft Outlook Calendar (pobieranie danych z Kalendarza Google do programu Microsoft Outlook).

1 way: Microsoft Outlook Calendar to Google Calendar (danych z programu Outlook do Kalendarza Google).

Na końcu podaj częstotliwość, z jaką ma następować synchronizacja.

 

Rys. Konfigurowanie Google Calendar Sync

Program pracuje w zasobniku systemowym i w ustalonym czasie synchronizuje dane.