Kompresja obrazu wideo

Nie wiedząc, czym jest kompresja wideo, dlaczego się ją stosuje i w jaki sposób wpływa ona na jakość obrazu, nie będziesz w stanie dobrać właściwego kodeka dla Twojego filmu. Zobaczmy więc, dlaczego w ogóle potrzebujesz kompresować swój film wideo i w jaki sposób możesz tego dokonać.

Kompresja to proces przetworzenia pliku tak, żeby zajmował on mniej miejsca na dysku. Stosunek rozmiaru pliku po kompresji do rozmiaru pliku przed kompresją to, tzw. stosunek kompresji, wyrażający skuteczność zastosowanej metody. Zastosowanie którejś z metod kompresji pozwala na łatwiejsze przesyłanie i składowanie mniejszego pliku, zawsze jednak negatywnie wpływa na jego jakość.

Wyróżniamy następujące rodzaje kompresji:

ogólna ? do kompresji wszelkiego rodzaju informacji, w tym także wideo,

intraframe ? do stosowania na obrazach,

interframe ? do stosowania na sekwencjach obrazów (wideo).

Ostatni z wymienionych rodzajów kompresji jest najczęściej używany we współczesnych filmach.

Najlepiej jest używać kompresji zapewniającej zerowe straty jakości obrazu. Wideo skompresowane taką metodą w dalszym ciągu oferuje 100% pierwotnej jakości przy jednocześnie mniejszej (choć niewiele) objętości pliku. Użycie kompresji bezstratnej jest zazwyczaj dobrym punktem wyjścia do dalszego kompresowania danych, jeżeli rozmiar pliku wynikowego ciągle jest zbyt duży.Można to przyrównać do skompresowania dokumentu Worda za pomocą WinZipa. Dokument jest skompresowany, ale po rozpakowaniu otrzymasz dokładnie ten sam plik ? co do jednej literki.

 

Rys. Diagram obrazujący rozmiary plików przy obu rodzajach kompresji: stratnej i bezstratnej