Dokumenty Google: rysowanie i eksport obrazów

Oprócz standardowych usług edytowania, ciekawą opcją usługi Dokumenty Google jest możliwość rysowania obrazów i ich eksportowania do różnych formatów.

Aby narysować obraz:

Uruchom Dokumenty Google ( http://docs.google.com ).

Otwórz dokument do edycji lub utwórz nowy dokument, klikając Nowy i wybierając typ.

Z menu Wstaw wybierz Rysowanie .

Aby eksportować obraz do pliku, w oknie Wstaw rysunek kliknij Eksportuj i wybierz format pliku.

 

Rys. Okno edycji grafiki w Dokumentach Google