Windows Vista: dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem

Niekiedy odtwarzanie filmu DVD, bądź innego formatu pliku wideo na komputerze przenośnym w systemie Windows Vista może być bardzo utrudnione z uwagi na brak synchronizacji obrazu z dźwiękiem. Przyczyną tego problemu może być domyślny, zrównoważony plan zasilania, który powoduje obniżenie wydajności komputera w niektórych sytuacjach.

Aby zmienić plan zasilania i rozwiązać problem:

Kliknij przycisk Start, a następnie Panel sterowania .

Teraz kliknij Sprzęt i dźwięk , a następnie Opcje zasilania .

W obszarze Wybierz plan zasilania zaznacz Wysoka wydajność .

embed

Rys. Zmiana planu zasilania w Windows Vista