Nieliniowa edycja wideo

Jeśli chcesz obrabiać wideo w domowym zaciszu, musisz najpierw poznać podstawowe techniki edycji ruchomego obrazu. Podstawowym, przyjętym powszechnie sposobem obróbki filmów jest obecnie, tzw. nielinearna edycja wideo, pozwalająca na popełnianie błędów i eksperymentowanie bez przykrych konsekwencji pomyłek. Termin ten stoi w opozycji do starszej, liniowej edycji wideo, która polegała na tym, że poszczególne kawałki taśmy filmowej były wycinane i klejone razem.

Nieliniowa edycja wideo jest pozbawiona tych wad. Możesz dowolnie, wirtualnie wycinać i sklejać poszczególne fragmenty filmu, a powstałe w ten sposób zmiany zapisywać na bieżąco. Dzięki temu zawsze możesz wrócić do poprzednio zapisanego stanu prac. Oprogramowanie do edycji wideo zapisze nie tylko Twój plik projektu (a więc przede wszystkim spis poczynionych zmian), ale także media i pliki źródłowe.

 

embed

Rys. Xilisoft Video Editor oferuje bardzo prosty interfejs umożliwiający natychmiastowe dokonywanie podstawowych czynności, które kiedyś zajmowały całe godziny

Za każdym razem, gdy otwierasz projekt, program odwołuje się do źródłowych plików (a więc niezmienionych zapisów audio i wideo), ale z uwzględnieniem zmian wynikających z pliku projektu. Na całość Twojej pracy składa się więc nie tylko plik projektu, ale także źródłowe zbiory audio i wideo.

Ponieważ ta metoda nie zmienia plików źródłowych, jest nazywana również metodą ?niedestrukcyjną?. Pamiętaj jednak, że jeżeli zmienisz położenie swoich plików źródłowych, program nie będzie mógł ich znaleźć.

Jeżeli Twoje pliki wideo zawierają ścieżkę audio, będzie ona oczywiście odtwarzana równolegle z obrazem. jeśli chcesz rozdzielić te ścieżki, wyciąć określony fragment nagrania i wstawić inny lub też po prostu przesunąć ścieżkę audio o sekundę do przodu ? wszystkiego tego dokonasz w bardzo łatwy sposób, bowiem ścieżka audio jest odrębna od ścieżki wideo i tak samo jak ona nadaje się do edycji.