Usuwanie Centrum zabezpieczeń

Centrum Zabezpieczeń wprowadzone wraz z Windows XP Service Pack 2 znalazło się również w systemie Windows Vista. Jeśli zainstalowałeś już odpowiednie oprogramowanie zabezpieczające i chcesz pozbyć się komunikatów Centrum zabezpieczeń,możesz usunąć ten mechanizm z systemu.

Aby całkowicie usunąć Centrum zabezpieczeń:

Kliknij menu Start i w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz cmd.

Naciśnij [Enter].

We wierszu polecenia wpisz komendę cd C:\Windows\system32, gdzie C:\Windows to lokalizacja zawierając zainstalowany system. Naciśnij [Enter].

By przejąć na własność odpowiednie pliki, wpisz kolejno następujące polecenia, zatwierdzając je przyciskiem [Enter]:

- takeown /f wscsvc.dll

- takeown /f wscapi.dll

- takeown /f wscui.cpl

Otwórz menu Start i w pole Rozpocznij wyszukiwanie wpisz %systemroot%\system32, poczym naciśnij przycisk [Enter].

Po otwarciu katalogu System32 , znajdź w nim plik o nazwie wscsvc.dll .

Kliknij go prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz Właściwości .

W nowym oknie przejdź do zakładki Zabezpieczenia .

W polu Nazwy grup lub użytkowników zaznacz Administratorzy , następnie kliknij przycisk Edytuj .

Po otwarciu nowego okienka, ponownie w polu Nazwy grup lub użytkowników zaznacz Administratorzy i nadaj uprawnienia zezwalające na pełną kontrolę w polu Uprawnienia dla: Administratorzy .

Powtórz operację nadawania uprawnień dla plików wscapi.dll oraz wscui.cpl .

Zmień nazwy plików wscsvc.dll, wscapi.dll, wscui.cpl w katalogu system32 odpowiednio na wscsvc.bak, wscapi.bak, wscui.bak .

Kliknij menu Start, wpisz services.msc, a następnie naciśnij [Enter].

Na liście usług znajdź i dwukrotnie kliknij Centrum zabezpieczeń .

W polu Typ uruchamiania wybierz Wyłączony .

Kliknij przycisk OK i zamknij okno Usługi .

embed

Rys. Przyznawanie pełnych uprawnień dostępu grupie Administratorzy