Optymalizacja połączenia internetowego w Windows Vista

Z uwagi na kończącą się ilość adresów IPv4, system Windows Vista ma wbudowane wsparcie dla protokołu IPv6. Dla większości użytkowników jest ono jednak nieprzydatne, podobnie jak obsługa kilku innych składników, z których możesz zrezygnować w celu optymalizacji połączenia.

Aby wyłączyć obsługę niepotrzebnych składników:

Kliknij Start/Panel sterowania/Sieć i Internet/Centrum sieci i udostępniania/Zarządzaj połączeniami sieciowymi .

Na liście połączeń kliknij prawym przyciskiem to, które wykorzystujesz i z menu wybierz Właściwości .

Przejdź do zakładki Sieć .

Odznacz Protokół internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6) , a także (jeśli są dostępne):

Sterownik We/Wy mapowania z odnajdowaniem topologii łącza i Responder odnajdowania topologii warstwy łącza .

Kliknij OK .

 

embed

Rys. Wyłączanie niektórych składników dostępnych do wykorzystania przez połączenie internetowe