Zapisywanie projektu w Audacity

Zapisywanie projektu w Audacity pozwala Ci na zachowanie nieskończonej pracy i kontynuowanie jej w późniejszym czasie. Zapisując projekt, Audacity zapamiętuje wszystkie dokonane czynności, w tym zapisane i zaimportowane ścieżki. Jest to więc zupełnie inny proces od eksportowania pliku za pomocą komend Eksportuj z menu Plik. Eksport tworzy jedynie plik audio w określonym formacie (WAV czy MP3). Na pytanie, kiedy używać zapisu projektu a kiedy eksportu, odpowiada tabela 1.

Wszystko, co robisz w Audacity, możesz zapisać jako tzw. projekt. Projekt składa się z dwóch elementów:

pliku o rozszerzeniu AUP, który jest głównym plikiem projektu,

katalogu o nazwie nazwaprojektu_data , który jest usytuowany w tym samym katalogu, co plik AUPi zawiera cały nagrany w ramach projektu dźwięk.

Gdy tworzysz nowy projekt (menu Plik , opcja Nowy ), zapisz go:

Na początku jest do dyspozycji jedynie opcja Zapisz projekt jako . Po jej wybraniu pojawi się Ostrzeżenie , w którym zaznacz Nie pokazuj tego ostrzeżenia ponownie i kliknij OK .

Wpisz nazwę pliku i zapisz go w dogodnym dla siebie miejscu.

Gdy będziesz pracował z zapisanym wcześniej projektem, w celu jego ponownego zapisania wystarczy użyć polecenia Plik /Zapisz projekt lub wcisnąć kombinację klawiszy [CTRL]+[S].

 

embed

Rys. Aby zapisać nagrany dźwięk nie jako projekt AUP, ale w ?normalnym? formacie dźwiękowym (WAV czy MP3), należy wybrać polecenie Eksportuj z menu Plik