Windows 7 - pasek zadań jak w Viście

Jedną z bardziej zauważalnych zmian, które dotknęły pasek zadań w Windows 7 jest sposób wyświetlania przycisków. Domyślnie na pasku zadań pokazywane są duże ikony pozbawione etykiet tekstowych. To rozwiązanie nie trafia do gustu wielu użytkowników. Możesz zmienić ustawienia Windows 7 tak, żeby na pasku zadań zagościły z powrotem podłużne przyciski wraz z nazwami otwartych okien.

Aby zmienić wygląd przycisków:

Kliknij pasek zadań prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu kontekstowego wybierz Właściwości .

W sekcji Wygląd paska zadań zaznacz pole wyboru Użyj małych ikon .

Następnie jako ustawienie pola Przyciski paska zadań wybierz Nigdy nie scalaj .

Na zakończenie kliknij OK , by zamknąć okno Właściwości paska zadań i menu Start .