Korzystanie z trybu multi-narzędzia (Multi-Tool) w Audacity

Przycisk Tryb multi-narzędzia jest położony w lewym górnym obszarze głównego okna programu i ma symbol gwiazdki. Pozwala na jednoczesny dostęp do pięciu pozostałych, rozlokowanych na tym samym pasku, narzędzi. To, z której funkcji aktualnie korzystasz przy włączonym trybie multi-narzędzia, zależy od położenia myszki oraz klawisza, który przytrzymujesz wciśnięty.

Dostęp do każdego z poszczególnych narzędzi bez konieczności klikania w odpowiadające im przycisku na pasku programu wymaga wykonania następujących czynności:

Włącz tryb multi-narzędzia klikając na przycisk z gwiazdką lub wciskając klawisz [F6].

Od teraz o tym jakiego narzędzia używasz będziesz się dowiadywał od kursora myszy ? a ściślej od jego kształtu.

Oto jak korzystać z poszczególnych narzędzi:

Zaznaczenie ? dostępne, gdy kursor wygląda jak literka ?I?. Możesz wtedy klikać ścieżkę i zaznaczać obszary do edycji.

Narzędzia Obwiedni ? dostępne, gdy kursor wygląda jak dwa białe trójkąciki zwrócone ku sobie. Dzieje się tak, gdy najeżdżasz myszką na wykres w miejscu, gdzie spotyka się jasny i ciemny kolor niebieski

Narzędzie rysowania ? dostępne, gdy maksymalnie powiększysz wykres za pomocą lupy. Dzieje się tak, gdy najeżdżasz myszką na pojedynczą próbkę dźwięku (kursor przybiera wygląd ołówka).

Lupa ? dostępna, gdy przesuniesz kursor nad linijkę po lewej stronie wykresu. Klikaj lewym klawiszem, aby powiększać, przytrzymaj klawisz [SHIFT] i wciskaj lewy przycisk myszy, aby pomniejszać.

Narzędzie do przesuwania w czasie ? dostępne, gdy przesuniesz kursor nad lewy lub prawy skraj wykresu. Aby przesunąć ścieżkę, przytrzymaj klawisz [SHIFT] i przesuwaj myszkę.