Rozwiązywanie problemów z Internet Explorerem

Mimo że stabilność nowej wersji Internet Explorera została znacznie poprawiona, program ten może niekiedy zawiesić się. Najczęściej za problem tego typu odpowiadają dodatki, takie jak formaty ActiveX lub paski narzędzi. Aby dowiedzieć się, czy są one przyczyną problemu, uruchom Internet Explorer bez dodatków.

Aby uruchomić program bez dodatków:

Kliknij prawym przyciskiem myszy skrót, którym uruchamiasz program Internet Explorer.

Z menu kontekstowego wybierz Właściwości .

W polu element docelowy pozostaw domyślne dane, dodając tuż za końcowym cudzysłowem odstęp oraz opcję ?extoff.

Naciśnij przycisk OK .