Korzystanie z funkcji Przywracanie systemu z użyciem nośnika instalacyjnego

Regularne tworzenie punktu przywracania to dobry nawyk, który może uratować Twój system w przypadku uszkodzenia. W praktyce funkcja Przywracanie systemu bardzo często jest ignorowana, a nawet wyłączana. Posiadając punkty przywracania, uratujesz system nawet, kiedy nie uruchamia się on prawidłowo. Na nośniku instalacyjnym Windows 7 znajduje się bowiem narzędzie, które pozwala przywrócić system do wcześniejszego stanu korzystając z dostępnych punktów przywracania.

Nawet jeśli samodzielnie nie tworzysz punktów przywracania, możesz liczyć, że znajdują się one w systemie, ponieważ Windows tworzy je też automatyczne, np. przed instalacją krytycznych aktualizacji.

Przypominamy, że przywracając komputer do wcześniejszego stanu w ten sposób, nie zostaną usunięte żadne osobiste dane użytkownika. Odinstalowane z systemu mogą zostać natomiast niektóre programy i sprzęt.

Żeby skorzystać z Przywracania systemu z płyty instalacyjnej Windows 7:

Umieść płytę w napędzie i uruchom ponownie komputer.

Wykonaj rozruch z nośnika ? opcja First Boot Device (lub o podobnej nazwie) w BIOS-ie musi być ustawiona na napęd CD, w którym znajduje się płyta.

Po ukazaniu się menu instalacyjnego Windows 7, wybierz Napraw komputer .

Instalator wyszuka istniejące instalacje systemu Windows. Po zakończeniu tej czynności upewnij się, że zaznaczony został Windows 7 i kliknij przycisk Dalej .

Kliknij Przywracanie systemu w oknie Opcje odzyskiwania systemu.

Po ukazaniu się okna Przywracanie systemu kliknij przycisk Dalej .

Teraz zaznacz pole wyboru przy ustawieniu Pokaż więcej punktów przywracania i z listy wybierz zapamiętany stan systemu (punkt przywracania), do którego zostanie przywrócony Twój komputer. Klikając Skanuj w poszukiwaniu zależnych programów sprawdzisz, które programy zostaną usunięte bądź dodane do systemu po wykonaniu przywracania.

Kliknij przycisk Dalej, a następnie Zakończ.