Podatek od kupna samochodu

W Polsce przy zakupie samochodu przez jedną osobę fizyczną od innej osoby fizycznej strona kupująca jest zobowiązana do rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Obowiązek nie występuje jedynie w sytuacji, gdy wartość rynkowa zakupionego przedmiotu nie przekracza 1000 zł.

Powyżej i poniżej 1000 zł

Niezależnie od kwoty i obowiązku podatkowego pojazd zawsze należy zarejestrować. Rejestracja odbywa się w wydziale komunikacji starostwa powiatowego lub miasta znajdującego się na prawach powiatu. W tej sytuacji niezbędny jest zestaw dokumentów:

  • wypełniony wniosek o rejestrację samochodu,
  • dokument tożsamości
  • umowę kupna-sprzedaży, 
  • kartę pojazdu - jeśli była wydana, 
  • dowód rejestracyjny pojazdu, 
  • aktualny odcinek ubezpieczenia OC, 
  • jeśli samochód kupiliśmy od kogoś mieszkającego poza naszym miejscem zamieszkania musimy mieć tablice rejestracyjne. 

Po złożeniu dokumentów i wniesieniu opłat otrzymuje się pozwolenie czasowe (12 zł), nowe tablice rejestracyjne (80 zł) i nalepkę kontrolną na szybę (18 zł). Urząd ma 30 dni na wydanie decyzji o rejestracji, ale to w naszej gestii leży zgłoszenie się po odbiór dokumentów.

Powyżej 1000 zł

Jeśli zakupiony przez nas pojazd będzie wart więcej niż 1000 zł, wówczas, zgodnie z ustawą o PCC, podatek będzie wynosić 2% wartości rynkowej przedmiotu transakcji. Wartością rynkową jest cena zapłacona przez kupującego. Istnieje jednak warunek, by nie odbiegała ona od średniej ceny rynkowej. Jeśli kupujący nie zadeklaruje wyraźnej wartości, urząd ma prawo upomnieć go, a w razie braku odzewu uruchomić swojego rzeczoznawcę.

Zakup przez osobę prawną

W przypadku nabycia auta przez osobę prawną sprawa wygląda nieco inaczej. W tym wypadku prawo wskazuje, że nabywając samochód od przedsiębiorcy, który jest podatnikiem VAT lub będącego zwolnionym z tego podatku – nabywca otrzymuje fakturę VAT lub fakturę VAT-marża i jest zwolniony z obowiązku zapłaty PCC. Ale i w tym wypadku należ auto zarejestrować.

Czy można w ogóle nie rejestrować pojazdu?

Zakładając, że wartość auta wyniosła mniej niż 1000 zł i nie będziemy nim poruszać się w ogóle po drogach publicznych, możemy odstąpić od rejestrowania go w urzędzie. Jeśli więc kupiliśmy stare Cinquecento za kwotę 999 zł, które działa tylko na wstecznym biegu i będzie służyć nam tylko do jazd po podwórku, nie mamy obowiązku ani płacenia podatku, ani rejestrowania auta.