Podatek od wygranej

Według prawa polskiego, sprzężonego z prawem europejskim, podatek od wygranej pobierany jest od wygranej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. Norwegia, Szwajcaria), dochodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową. 

Ile trzeba zapłacić?

W przypadku wygranych w powyższych sytuacjach pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% od wygranej lub nagrody i nie jest on pomniejszony o koszty jego uzyskania. Otrzymujący nagrodę nie jest zobowiązany płacić samodzielnie podatku od wygranej i składać deklaracji rocznej w roku wygranej, ponieważ podatek od wygranej pobierany jest ryczałtem.

Czy jest możliwe żeby nie płacić?

Oczywiście, że jest to możliwe. Należy pamiętać, że od zasady poboru 10% zryczałtowanego podatku istnieje wiele wyjątków. Podatek od wygranej nie musi być płacony przy sytuacjach takich jak: wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja), konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, ale też nagrody związane są ze sprzedażą premiową, w sytuacji, gdy jednorazowa wartość wygranych lub nagród, których nie przekracza kwoty 760 zł, ale także wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audiotekstowych (związanych z odpłatnym połączeniem telefonicznym lub wysłaniem wiadomości SMS przy użyciu publicznej sieci telekomunikacyjnej) i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza kwoty 2.280 zł.

Niezależnie od wysokości wygranej, całkowicie zwolnione z opodatkowania są wygrane w kasynach, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe. Zawsze jednak należy wskazać, że gry są organizowane i prowadzone przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych oraz grach i zakładach wzajemnych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.