Podatek PCC 2016

PCC, czyli.

Ten często spotykany skrót oznacza nic innego jak Podatek od Czynności Cywilnych, a w pełnym rozwinięciu Podatek od Czynności Cywilnoprawnych, czyli inaczej podatek od wszystkich czynności, które związane są z prawem cywilnym. W praktyce oznacza to, że jeśli kupujemy na przykład mieszkanie lub samochód od osoby prawnej (przedsiębiorcy), nie mamy do czynienia ze stosunkiem cywilnym, lecz prawnym. Jeśli natomiast te same rzeczy nabywamy od osoby fizycznej, będąc inną osobą fizyczną (prywatną, nie przedsiębiorcą), spotykamy się ze stosunkiem cywilnoprawnym.

Jakie to konkretnie czynności, od których trzeba odprowadzić podatek PCC?

Pośród czynności cywilnoprawnych przy których musimy zapłacić podatek PCC występują:

 • darowizna (nieodpłatne obdarzenie kogoś konkretnym majątkiem, bądź korzyścią- wówczas podatek płaci obdarowany),
 • umowa sprzedaży lub zamiany rzeczy i praw majątkowych (podatek płaci kupujący, przy zamianie- obie strony),
 • umowa depozytu (podatek płaci przechowawca depozytu),
 • umowa dożywocia (dożywotnia własność nieruchomości- podatek płaci nabywca nieruchomości),
 • umowa o dział spadku (podatek płaci nabywca spadku),
 • umowa o zniesienie współwłasności (podatek płaci nabywca praw własności),
 • umowa spółki i inne akty założycielskie (podatek płacą wszyscy wspólnicy),
 • umowa odpłatnego użytkowania (podatek płaci użytkownik),
 • ustanowienie hipoteki (podatek płaci składający oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki;,
 • umowa pożyczki (podatek płaci biorący pożyczkę).

Czynności cywilnoprawne od których nie trzeba płacić podatku PCC.

Istnieją sytuacje, w których płacenie podatku PCC nie jest obowiązkowe. Do najbardziej popularnych należą: 

 • czynności cywilnoprawne związane ze sprawami alimentacyjnymi, ale też związane z opieką, 
 • czynności związane ze szkolnictwem, edukacją, rozwojem.
 • umowy sprzedaży wynikające z czynności egzekucyjnych,
 • sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł, w tym również samochodów.

Wyżej wymienione są jedynie wybrane przykłady na czynności cywilnoprawne, które zwolnione są z podatku PCC. Istnieją jednak podmioty i instytucje, których charakter działalności całkowicie zwalnia z płacenia podatku PCC. By wymienić najważniejsze, należy wspomnieć o takich jednostkach jak: organizacje pożytku publicznego, Skarb Państwa, samorząd terytorialny i jego jednostki czy osoby, które na własne potrzeby nabywają sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motocykle (dostosowane dla niepełnosprawnych), samochód osobowy (dostosowane dla niepełnosprawnych). Osoby takie muszą mieć jednak udokumentowany określony stopnień niepełnosprawności. Istnieją też jednak inne przypadki, ale wyżej wymienione należą do najważniejszych.