Odsetki ZUS 2016

Odsetki ZUS, czyli.

Odsetki ZUS są jednymi z odsetek budżetowych. Jeśli jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę, to nasz pracodawca ma obowiązek płacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i to on zobowiązuje się robić to w terminie. Prowadzący własną działalność muszą opłacać owe składki samodzielnie. Do składek ZUS zalicza się: między innymi ubezpieczenie społeczne (obowiązkowe), ubezpieczenie zdrowotne (obowiązkowe), ubezpieczenie chorobowe (dowolne), ubezpieczenie wypadkowe (dowolne). Istnieją trzy terminy płatności składek: do piątego dnia każdego miesiąca (jednostki i zakłady budżetowe), do dziesiątego dnia każdego miesiąca (osoby fizyczne, które samodzielnie opłacają za siebie składkę) oraz do piętnastego dnia miesiąca pozostali płatnicy).

Odsetki ZUS powstają w momencie niewpłacenia składek w określonym terminie. Obecnie stawka odsetek wynosi 8% w stosunku rocznym.

Kalkulator odsetek ZUS

Kalkulator odsetek ZUS to bardzo wygodne narzędzie, które możemy znaleźć w Internecie, dzięki któremu szybko i bezbłędnie wyliczymy odsetki ZUS, które musimy zapłacić. Należy wpisać jedynie zaległą kwotę składek, termin płatności oraz datę zapłaty zaległości oraz wybrać stawkę (podstawowa - tak zwany pełny ZUS lub obniżoną - preferencyjny, mały ZUS dla zaczynających przedsiębiorców). Wynik będzie kwotą zaległych odsetek, które należy wpłacić razem z zaległymi składkami (nie można dokonywać tych płatności osobno).

Konsekwencje zalegania ze składkami ZUS

Naliczenie odsetek ZUS to nie jedyna przykra konsekwencja, która czeka dłużnika. Co więcej, jest chyba najłagodniejszą w skutkach. Oprócz odsetek płatnik może spodziewać się grzywny (nawet 5 tysięcy złotych), ustania ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku, kiedy zaległości do ZUS jest więcej, a ich płatnik wyraźnie z nimi zalega już jakiś czas, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może ubiegać się o przymusowy wpis do hipoteki przedsiębiorcy. Może nawet zająć jego majątek i konto bankowe.

W wyjątkowych przypadkach można starać się o rozłożenie długu na raty lub abolicyjne umorzenie go (dotyczy tylko osób, które płacą za siebie, jeśli zalegają za pracowników- muszą spłacić całość).