Koszty uzyskania przychodu 2016

Czym są koszty uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu są to wydatki, które musi ponieść podatnik, by uzyskać przychód lub utrzymać jego źródło. Gdy od przychodu odliczymy koszty jego uzyskania otrzymujemy dopiero wtedy dochód, czyli realną sumę pieniędzy, które podatnik zarobił. To dochód jest kwotą, na którą nakłada się opodatkowanie.

Co to oznacza w praktyce? Wyobraźmy sobie przewoźnika. Uzyskuje on przychód z przewozu osób. Aby móc funkcjonować, musi zatankować środki transportu, robić im przeglądy, dokonywać napraw, a to wszystko kosztuje. Koszty wymienionych czynności może wykazać jako koszty uzyskania przychodu (wystarczy odpowiednia dokumentacja, zbieranie faktur i odpowiednie ich księgowanie). Dopiero po odliczeniu tych kosztów od całkowitego przychodu, przewoźnik obliczy swój realny dochód.

Koszty uzyskania przychodu a umowa zlecenie i umowa o dzieło

Z reguły przy umowie zlecenie koszty uzyskania przychodu wynoszą 20% przychodu po obniżeniu przychodu o wartość zapłaconych składek na ubezpieczenie chorobowe i społeczne. Może zdarzyć się, że zleceniobiorca poniesie dużo większe koszty, wówczas musi je przedstawić (udokumentowane) i będą one brane pod uwagę.

Umowa o dzieło dopuszcza koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%, jednak nie większe niż 42 764 zł. Jeśli twórca poniósł dużo większe koszty, musi je wykazać (również odpowiednio udokumentowane) i wówczas może je przyjąć jako te, które może odliczyć od przychodu.

Działalność gospodarcza a koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu to bardzo ważna kwestia w kontekście prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Każdy prowadzący własny biznes wie, jak istotnym jest wykazywanie tych kosztów w wykazaniu realnego dochodu i nie płacenia za dochód, którego nie uzyskaliśmy, czyli dużo większy. Aby móc wpisać pewne działania w koszty uzyskania przychodu, należy je dobrze udokumentować. Należy każdą operację udokumentować poprzez faktury, faktury VAT RR, rachunki, dokumenty celne, pamiętając, że muszą być one czytelne, właściwie wystawione i być sporządzone w języku polskim. Najpopularniejszymi kosztami przychodów w firmie są wydatki związane z lokalem firmy, paliwo, usługi księgowe, wyposażenie lokalu, materiały biurowe, koszty podróży biznesowych.