Koszty Zastępstwa Procesowego 2016

Zastępstwo procesowe, czyli.

Zastępstwo procesowe polega na reprezentowaniu klienta w postępowaniach sądowych. Przy czym klient może, ale nie musi być obecny na sali podczas rozprawy. Nie każdy rodzaj sprawy pozwala nam skorzystać z usługi pełnomocnictwa. Pojawienie się funkcji zastępstwa podczas procesu dozwolone jest w sprawach mniejszej wagi, najczęściej z obrębu kodeksu cywilnego (jednak nie wówczas, gdy np. jesteśmy wezwani jako świadkowie). Często w przypadku np. sprawy o zniesławienie do opinii publicznej dociera, iż główne strony sporu nie pojawiły się w sądzie. Prawo zezwala na skorzystanie z możliwości, jakie daje zastępstwo procesowe.

Zastępstwo procesowe - koszty

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje nowy taryfikator dotyczący kosztów sądowych a ściślej kosztów zastępstwa procesowego profesjonalnego pełnomocnika, który reprezentuje stronę postępowania.

Stawki minimalne wynoszą (przy wartości przedmiotu sprawy):

 • do 500 zł – 120 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 360 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 2400 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 4800 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 7200 zł;
 • powyżej 200 000 zł – 14 400 zł.

Przykładowe stawki za zastępstwo procesowe:

 • rozwód to koszt 720 zł, a jeżeli postępowanie jest połączone z orzekaniem przez sąd o winie rozkładu pożycia to 1080 zł;
 • unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa to koszt 720 zł;
 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia to koszt 480 zł;
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym to koszt 480 zł;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami to koszt 720 zł (warto zauważyć, że notarialne sporządzenie dokumentu o rozdzielności majątkowej, przed ślubem, przy osobistym stawiennictwie obu stron, kosztuje o wiele mniej).
 • alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka to koszt 120 zł.
 • stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości to koszt 50% stawki obliczonej na podstawie odpowiedniego artykułu,
 • wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów to koszt 240 zł;
 • uchylenie wyroku sądu polubownego to koszt 2400 zł;
 • wyłączenie wspólnika to koszt 1080 zł.