Koszty stałe

Koszty stałe, najprościej rzecz ujmując, to koszty obowiązujące w obrębie danego systemu (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowego) stale i niezmiennie, czyli niezależnie od aktualnej kondycji finansowej lub powodzenia w działaniach biznesowych, np. opłaty czynszowe, a w przypadku przedsiębiorstw płace personelu funkcjonującego na stałe w obrębie zakładu.

Co to znaczy? Przykładowo jeśli koszt wynajmu hali produkcyjnej wynosi 20 000 zł miesięcznie, to produkcja, która na owej hali ma miejsce, powinna przekraczać tę kwotę, na tyle, by koszty mogły się amortyzować. Nie wspominamy tutaj o pensjach pracowników itp, gdyż umowy obowiązujące w obrębie danej działalności mogą funkcjonować na zasadzie pracy na akord i ustawać w momencie ustawania produkcji. Jednak bardzo rzadko się zdarza by udostępniający dany obiekt zgodził się na uzależnienie płatności od powodzenia biznesowego wynajmującego. Dlatego czynsz jest stały ergo należy on do kosztów stałych.

Rodzaje kosztów stałych

Koszty stałe dzielimy na:

  • Koszty bezwzględnie stałe, czyli koszty skokowo stałe. Koszty bezwzględnie stałe są całkowicie niezależne od skali produkcji. Nie podlegają więc żadnym modyfikacjom przy zmianach wielkości produkcji. W praktyce kosztów bezwzględnie stałych jest niewiele; przykładem jest koszt amortyzacji ustalony metodą liniową.
  • Koszty skokowo stałe zachowują jednakowy poziom tylko w pewnym przedziale wielkości produkcji, po przekroczeniu którego następuje ich skok na wyższy poziom, na którym znowu występuje pewna ich stabilizacja do określonej wielkości produkcji. Takim kosztem jest na przykład koszt wynajmu pomieszczeń produkcyjnych.

Najprościej różnice można wytłumaczyć na przykładzie zakładu produkującego np. panele podłogowe. Jeden z zakładów produkujących panele podłogowe, ponosi w skali miesiąca koszty stałe na poziomie 14 250 zł. Standardowy zestaw tego typu paneli w średniej cenie za 10 metrów kwadratowych występuje w cenie 500 zł. Koszt wytworzenia zestawu wynosi 350 zł zł. Z danych tych wynika, że firma aby osiągnąć zysk, powinna sprzedawać ponad około 480 metrów kwadratowych zestawów paneli podłogowych miesięcznie. Aktualnie sprzedaż kształtuje się na poziomie maksymalnie około 1000 metrów kwadratowych. Wzrost zysku będzie możliwy, gdy firma ograniczy koszy stałe i zmienne, albo podniesie cenę.