Amortyzacja jednorazowa środków trwałych

Amortyzacja jednorazowa środków trwałych, czyli.

Amortyzacja jednorazowa środków trwałych tyczy się grupy tzw. "małych podatników" oraz podatników, którzy właśnie rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Mają oni prawo do amortyzacji jednorazowej środków trwałych. Mali podatnicy to płatnicy VAT, u których wartość sprzedaży (razem z podatkiem) nie przekroczyła w minionym roku podatkowym kwoty 120 000 euro (wyrażonej w złotówkach) oraz ci, którzy prowadzą przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzające funduszami inwestycyjnymi, jako agenci, zleceniobiorcy lub inne osoby świadczące usługi o podobnym charakterze (jeśli osiągnięta przez nich kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro).

Prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych

Mali podatnicy oraz przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, mają prawo do amortyzacji jednorazowej określonych środków trwałych w roku podatkowym, w którym owe środki zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Należy jednak pamiętać o tym, by łączna kwota określająca ich wartość nie przekroczyła 50 000 euro.

Wyróżnia się trzy metody amortyzacji środków trwałych:

  • metodę liniową,
  • metodę degresywną (malejącego salda),
  • metodę naturalną

Każda z nich ma swoje dobre i złe strony, więc przed podjęciem decyzji ważne jest by dokładnie przeanalizować wszystkie za i przeciw, zanim podatnik zdecyduje się na konkretną metodę - ponieważ w świetle prawa raz wybranej metody co do zasady już nie można zmienić.

W każdym przypadku występowania kwoty podanej w euro, należy wyrazić ją w złotówkach. Przeliczeń na złotówki dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października.