Zmiany w VAT 2016

Podatek VAT, czyli.

Podatek VAT to inaczej podatek od towarów i usług. Jego nazwa pochodzi z języka angielskiego (Value Added Tax) i oznacza "podatek od wartości dodanej". Jest to specyficzny rodzaj opłaty, która dodana jest do każdej transakcji, dotyczy więc zarówno konsumentów, jak i sprzedawców. Co to oznacza? Kupując jakikolwiek produkt w sklepie, musimy mieć świadomość, że do jego wartości dodana jest wartość podatku VAT, którego wartość zazwyczaj jest wyszczególniona.

Podatek VAT rozliczany przez przedsiębiorcę, zależny jest od ilości sprzedaży. Oznacza to, że nie płaci on VAT za wszystkie wyprodukowane artykuły, ale za te, które zostały kupione przez konsumentów.

Najważniejsze zmiany VAT w 2016 roku

Ustawa z 9 kwietnia 2015 roku wprowadziła pewne zmiany związane z podatkiem od towarów i usług. Wprowadziła ona doprecyzowanie w kwestii odliczania podatku VAT od towarów i usług, które są wykorzystywane w celach mieszanych, czyli takich, które zarówno podlegają, jak i nie podlegają systemowi VAT. Przed tymi zmianami prawo do odliczenia VAT przysługiwało częściowo, a kwestia ta często była przedmiotem różnego rodzaju sporów.

Czym są cele mieszane? Podatnik dokonuje zakupu. W momencie, kiedy kupowany przedmiot nie ma żadnego związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, nie może odliczyć sobie podatku VAT. Jeśli kupuje przedmiot na potrzeby swojego biznesu, ma prawo odliczyć VAT. Pojawiają się jednak przypadki zakupu przedmiotów, które mogą służyć zarówno do celów prywatnych, jak i działalności gospodarczej kupującego. Nowe przepisy mówią o tym, że VAT można odliczyć, ale tylko w części. Robi się to za pomocą tzw. preproporcji.

Kolejną zmianą jest zmiana właściwości urzędu skarbowego. Co to oznacza? Dotychczas właściwym dla podatnika organem podatkowym był naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Teraz prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą rozliczyć się musi w urzędzie właściwym ze względu na adres zamieszkania podatnika, natomiast osoby inne niż fizyczne, czyli spółki, rozliczyć się będą musiały w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na adres siedziby firmy.