Odwrócony VAT

Czym jest odwrócony VAT?

Podatek VAT to inaczej podatek od towarów i usług. Jego nazwa pochodzi z języka angielskiego (Value Added Tax) i oznacza "podatek od wartości dodanej". Jest to specyficzny rodzaj opłaty, która dodana jest do każdej transakcji, dotyczy więc zarówno konsumentów, jak i sprzedawców.

Odwrócony VAT, czy inaczej odwrotne obciążenie polega na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Co to oznacza? To kupujący określony przedmiot będzie musiał rozliczyć się z Urzędem Skarbowym i zapłacić odpowiedni podatek VAT. Sytuacja ta następuje w określonych przypadkach zawartych w Ustawie o podatku od towarów i usług, gdzie w załączniku wymienione są wszystkie towary, których obowiązuje odwrócony VAT.

Odwrotne obciążenie - towary wrażliwe

Odwrotne obciążenie dotyczy towarów wymienionych w 11 załączniku Ustawy o podatku od towarów i usług. Nazywa się je towarami wrażliwymi. W spisie towarów wrażliwych znajdziemy między innymi: żelazostopy, różnego rodzaju wyroby ze stali (dokładnie zdefiniowane w załączniku nr 11), pręty, druty, złoto inwestycyjne, aluminium, ołów, miedź, cynk, biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym, etc.. Od lipca 2015 do spisu towarów wrażliwych doszły: złoto w postaci surowca lub półproduktu (o próbie 325 tysięcznych lub większej) oraz dostawy złota inwestycyjnego, blachy zaklasyfikowane jako "Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej" oraz smartfony, przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie mniejszej lub równej 10 kg (np. laptopy i notebooki). W przypadku tych ostatnich, aby mogło nastąpić obciążenie odwrotne, wartość towaru musi przekroczyć 20 000 zł.

Obciążenie odwrotne - faktura

Sprzedający towary wrażliwe po cenie netto ma obowiązek upewnienia się, że kupujący od niego te towary jest zarejestrowanym, czynnym płatnikiem VAT. Następnie musi wystawić mu odpowiednią fakturę, uwzględniającą wyłącznie cenę netto sprzedawanego towaru. Może również na fakturze umieścić adnotację "obciążenie odwrotne", jednak nie musi tego robić, bowiem uwaga ta ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest wymagana prawnie.