Zwrot VAT za materiały budowlane

Zwrot VAT - dla kogo?

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej podatek VAT za materiały budowlane znacznie się zwiększył, bowiem z 7% został podniesiony do 22%, później do 23%. Wprowadzono wówczas zapis o możliwości zwrotu podatku VAT za wskazane materiały budowlane. Ulgę podatkową prowadzono w 2004 roku. Posiadała ona zapisy, pozwalające na ubieganie się o zwrot VAT za materiały budowlane większości budującym, jednak w 2014 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa, która ograniczyła liczbę osób mogących starać się o zwrot VAT.

Wszyscy, którzy wybudowali się do 1 stycznia 2014 roku, nabyli prawo do odliczenia podatku i będzie ono obowiązywać do 2018 roku. Muszą oni wykazać imienne faktury na zakup kwalifikujących się materiałów budowlanych. Obecnie można jeszcze rozliczyć następujące faktury:

  • do końca 2016 roku faktury wystawione od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r.,
  • do końca 2017 roku faktury wystawione od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.,
  • do końca 2018 roku faktury wystawione od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

Od 2014 roku obowiązują nowe przepisy. O zwrot podatku VAT za materiały budowlane mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które:

  • nie ukończyły 36 lat,
  • nie były właścicielem innego budynku mieszkalnego, ani nie przysługiwało im spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • wybudują lokal o powierzchni 85m2 i 110 m2, jeśli mają przynajmniej troje nieletnich dzieci,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po 1 stycznia 2014 r.,
  • ponieśli wydatki w związku z budową, nadbudową bądź rozbudową domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego,
  • chcą wybudować mieszkanie o powierzchni nie większej niż 75 m2 lub dom o powierzchni nie większej niż 100 m2.

Formularz VZM-1

Aby starać się o zwrot podatku VAT za materiały budowlane, należy uzupełnić formularz VMZ-1, który można pobrać ze strony internetowej ministerstwa finansów. Zawiera on dane osobowe wnioskodawcy i jego małżonka, określenie rodzaju inwestycji (remont, budowa lub przebudowa), kwotę należnego zwrotu (można ją obliczyć za pomocą dostępnych w internecie kalkulatorów podatku VAT), wskazanie żądanego sposobu zwrotu podatku VAT (gotówka, przelew), podpis.

Wykaz materiałów budowlanych - odliczenie VAT

Wykaz materiałów budowlanych, od których możemy ubiegać się o zwrot podatku VAT dostępny jest w urzędach skarbowych, ale również w Internecie. Zazwyczaj jest to forma tabeli i dokładnego wymienienia każdego materiału, np: "Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe - wyłącznie".