Odwołanie się od decyzji ZUS

Odwołanie od decyzji ZUS - w jakich przypadkach?

Każdy niezadowolony z decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ma prawo złożyć odwołanie od niej. Nieważne, czy przedmiotem sprawy jest przyznanie lub nieprzyznanie świadczenia (emerytury lub renty) lub niezadowolenie z jego wysokości, czy chodzi o sprawy związane ze składkami ZUS- każdorazowo odwołanie jest bezpłatne, a w dużej części spraw okazuje się być skuteczne.

Najczęściej o odwołaniu od decyzji ZUS słyszy się w kontekście nieprzyznania renty lub świadczeń zdrowotnych czy chorobowych, gdzie lekarze-orzecznicy ZUS wydają decyzje, które w odbiorze ubezpieczonego są krzywdzące. Wówczas ma on miesiąc od doręczenia decyzji ZUS na złożenie odwołania od niej. Jeśli ZUS nie dotrzyma swojego terminu na wydanie decyzji w sprawie świadczenia (dwa miesiące), to wówczas odwołanie można składać w dowolnym terminie.

Odwołanie od decyzji ZUS - forma

Kiedy zdecydujemy się złożyć odwołanie od decyzji ZUS musimy w przeciągu miesiąca od doręczenia decyzji ZUS sporządzić pisemne odwołanie od decyzji. Musimy w nim zawrzeć:

  • oznaczenie sądu, do którego kierujemy nasze odwołanie od decyzji ZUS,
  • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby ubezpieczonej,
  • numer PESEL lub NIP osoby ubezpieczonej, 
  • dokładne oznaczenie decyzji, od której wnoszone jest odwołanie (data jej wydania, numer decyzji),
  • tytuł "odwołanie",
  • uargumentowane zarzuty i wnioski, przedstawienie dowodów.

Odwołanie od decyzji ZUS w kwestii renty, emerytury, świadczenia chorobowego lub wypadkowego jest bezpłatne. Trafia do niezawisłego sądu, który daną sprawę bada od początku, powołując własnych biegłych i orzeczników. Często sprawy takie są wygrywane na korzyść ubezpieczonego, któremu np. odmówiono renty z tytułu niezdolności do pracy.

Początkowo swoje odwołanie składamy do odpowiedniego oddziału ZUS. Ten ma 30 dni na ponowne rozpatrzenie sprawy i wówczas może swoją poprzednią decyzję uchylić, wydając nową, albo podtrzymać ją.

Kto nie może się odwołać?

Istnieją rzadkie przypadki, w których nie można się odwołać od decyzji ZUS. Są to decyzje w sprawie przyznania lub odmowy świadczenia w drodze wyjątku. Prezes ZUS ma prawo przyznać świadczenie w wyjątkowych sytuacjach osobom, które nie spełniają formalnych wymogów. Od jego decyzji nie można się odwołać, jedynie w ciągu 14 dni złożyć wniosek z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy.