Sanatorium z ZUS 2016

Prewencja rentowa a sanatorium

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził pojęcie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS. Z wyjazdu do sanatorium na turnus rehabilitacyjny może skorzystać każda ubezpieczona osoba, która zagrożona jest długotrwałą chorobą i niezdolnością do pracy i jednocześnie jej pobyt w sanatorium celem rehabilitacji daje szansę na odzyskanie zdolności do pracy.

Sanatorium z ZUS - dla kogo?

Możliwość wyjazdu do sanatorium na koszty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mają ubezpieczeni, którzy mają szansę na poprawę stanu zdrowia dzięki turnusowi rehabilitacyjnemu. Najczęściej na takie wyjazdy kierowani są cierpiący na schorzenia, które stanowią najczęstszą przyczynę powstawania niezdolności do pracy (np. schorzenia układu krążenia, kończyn, schorzenia psychosomatyczne, schorzenia układu oddechowego).

Jak dostać się do sanatorium z ZUS?

Istnieją dwa sposoby zakwalifikowania się na turnus rehabilitacyjny do sanatorium, za który w pełni zapłaci ZUS. Pierwszym z nich jest wypełnienie wniosku o rehabilitację przez lekarza pacjenta, który to prowadzi jego leczenie. W takim wniosku lekarz musi zawrzeć imię i nazwisko pacjenta, jego PESEL, adres, numer telefonu, diagnoza medyczna, przewidywane przez lekarza skutki rehabilitacji w kontekście dalszej zdolności do pracy pacjenta. Drugim przypadkiem, w którym pacjent może mieć szansę na wyjazd do sanatorium, jest skierowanie go tam przez lekarza-orzecznika ZUS w trakcie procesu orzekania np. w sprawie niezdolności do pracy dla celów rentowych.

Sanatorium z ZUS - ważne informacje

Wyjazd do sanatorium z ZUS jest całkowicie bezpłatny. W przypadku wyjazdu do sanatorium z ramienia NFZ pacjenci ponoszą koszty rehabilitacji, natomiast gdy ubezpieczony jest skierowany do uzdrowiska z ramienia ZUS, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych w pełni opłaca zabiegi rehabilitacyjne, a nawet transport z miejsca zamieszkania do sanatorium i z powrotem.

Standardowy turnus rehabilitacyjny z ramienia ZUS trwa 24 dni, jednak na wniosek ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego może być on dowolnie wydłużony lub skrócony.