Preferencyjny ZUS

Preferencyjny ZUS, czyli.

Skrót "preferencyjny ZUS", to nic innego jak stosunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do ubezpieczonych, polegający na otwartej i pomocnej polityce wobec jednostek, które potrzebują wsparcia. Jedynym z przykładów grupy społecznej, która może liczyć właśnie na preferencyjny charakter stawek są młodzi przedsiębiorcy, rozpoczynający swoją przygodę z biznesem. Zakładając po raz pierwszy działalność gospodarczą mogą oni jednak skorzystać z pewnego przywileju i stawki ZUS o złagodzonym wymiarze i wysokości.

Nowa firma, czyli niższy ZUS

Przedsiębiorcy, które zaczynają prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej ZUS gwarantuje niższe składki przez okres 24 miesięcy wraz z miesiącem, kiedy działalność została rozpoczęta. Państwo, klarując ustawę regulującą taką właśnie zależność, wychodzi naprzeciw młodym biznesmenom, chcąc ich w ten sposób zachęcić do aktywności, jednocześnie zdejmując z ich pleców widmo płacenia standardowych, dość wysokich składek.  

Wysokość preferencyjnych stawek ZUS

Preferencyjny ZUS to składka na ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe). Składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna, zaś płatnik składek preferencyjnego ZUS nie uiszcza opłat na rzecz Funduszu Pracy, jeśli nie posiada innych tytułów ubezpieczenia, wynikających np. z umowy o pracę, umowy zlecenia.

Obecnie składki małego ZUS wynoszą:

  • ubezpieczenie zdrowotne: 162,73 zł bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego lub 176,33 zł z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym,
  • ubezpieczenie społeczne: ubezpieczenie emerytalne 108,34 zł, ubezpieczenie rentowe 44,40 zł, ubezpieczenie chorobowe 13,60 zł, ubezpieczenie wypadkowe 9,99 zł (dla tych, którzy zgłaszają nie więcej niż dziewięcioro ubezpieczonych).

Preferencyjny ZUS nie dla wszystkich

Niestety są pewne wyjątki, jeśli chodzi o korzystanie z preferencyjnego ZUS. Nie mogą z niego skorzystać osoby, które prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, prowadziły pozarolniczą działalność albo wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.