Szkolenia ZUS

Co to są szkolenia ZUS?

Szkolenia organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych to szkolenia mające na celu uzupełnienie wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, obowiązków wynikających z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Szkolenia ZUS, czyli propozycja skierowana do wszystkich

Ze szkoleń organizowanych przez ZUS mogą skorzystać wszyscy, którzy są nimi zainteresowani i chcą uzupełnić swoją wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz obowiązujących przepisów w tym zakresie. Korzystają z nich prowadzący działalność gospodarczą, prowadzący biura księgowe, biura kadrowe, instytucje doradcze. Są całkowicie bezpłatne i w razie potrzeby, można udać się wielokrotnie na to samo szkolenie. Część z nich w przypadku dużego zainteresowania jest powtarzana.

Tematyka szkoleń ZUS

Tematyka szkoleń organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest różnorodna, ale ZUS stara się, by była jak najbardziej aktualna i atrakcyjna. Często wiążą się z wprowadzanymi zmianami, instruowaniem nowych przedsiębiorców jak mają poruszać się po meandrach ubezpieczeń, przedstawianiem zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania prawa do świadczenia z tytułu macierzyństwa, choroby czy też niezdolności do pracy. Duży odsetek szkoleń ZUS dotyczy obsługi programu Płatnik. Są to szkolenia organizowane w ramach wdrażania Interaktywnego Płatnika Plus (IPP). Program ten został stworzony, by ułatwić płatnikom bezbłędne rozliczanie się z ZUS.

Szkolenia ZUS - lista szkoleń

Lista szkoleń organizowanych przez ZUS dostępna jest na stronie internetowej zus.pl w zakładce "Szkolenia". Dzięki temu zainteresowany szkoleniem może nie tylko wybrać się na odpowiadającą mu prelekcję w swoim mieście, ale również w innych miastach, jeśli to będzie mu odpowiadać. Okazuje się, że od momentu wprowadzenia szkoleń ZUS, jest duże zainteresowanie nimi zarówno w dużych, jak i w mniejszych miastach.