Urlop Wychowawczy 2016

Urlop wychowawczy - komu przysługuje?

Urlop wychowawczy to urlop, który skierowany jest do rodziców dziecka, którzy chcą sprawować nad nim opiekę. Można z niego skorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Długość urlopu wychowawczego to 36 miesięcy, jednak nie może z niego korzystać wyłącznie jeden rodzic (przynajmniej miesiąc urlopu wychowawczego musi wykorzystać drugi rodzic). Jeśli oboje zdecydują się opiekować dzieckiem w tym samym czasie, jednak wówczas urlop ten trwa jedynie 16 miesięcy. Czas urlopu wychowawczego można wykorzystać jednorazowo lub w maksymalnie pięciu częściach (dowolnie rozłożone miesiące). Przysługuje on rodzicom, którzy nie mają ograniczonych praw rodzicielskich. Warunkiem otrzymania urlopu wychowawczego jest sześciomiesięczny staż pracy oraz zatrudnienie na umowę o pracę.

Urlop wychowawczy - najważniejsze informacje

Co musimy wiedzieć o urlopie wychowawczym?

  • Urlop wychowawczy jest urlopem, w czasie którego nie otrzymujemy wynagrodzenia, a podczas jego trwania wygasają zobowiązania pracodawcy wobec nas i nasze wobec pracodawcy,
  • Pracodawca nie może zwolnić pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym (wyjątki: firma zgłasza upadłość lub likwidację oraz zwolnienie z wyraźnej winy pracownika),
  • O urlop wychowawczy może starać się każdy, kto posiada sześciomiesięczny staż pracy, niekoniecznie odbyty w tym samym zakładzie pracy i jest zatrudniony na umowę o pracę,
  • Podczas urlopu wychowawczego można pracować i uczyć się, o ile praca i nauka nie kolidują z opieką nad dzieckiem,
  • Możemy skrócić urlop wychowawczy, jednak ostateczną decyzję o jego skróceniu podejmuje nasz pracodawca,
  • Urlop ten przysługuje także w celu opieki nad dzieckiem, które nie skończyło jeszcze 18 lat, które wymaga opieki z powodu niepełnosprawności.

Wniosek o urlop wychowawczy

Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć nie później niż na 21 dni przed planowanym urlopem wychowawczym. Jego druk można znaleźć na wielu stronach internetowych. Zawiera on standardowe dane składającego wniosek, dane dziecka, nad którym rodzic chce się opiekować.