Urlop Okolicznościowy 2016

Urlop okolicznościowy - dla kogo?

Urlop okolicznościowy to w pełni płatny urlop, który przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę w związku z ważnym wydarzeniem w jego życiu. Są to okoliczności, które uniemożliwiają wykonywanie przez pracownika jego obowiązków. Urlop okolicznościowy należy się bez względu na to, czy umowa o pracę jest umową na czas określony czy może na nacz nieokreślony.

Urlop okolicznościowy - rodzaje

Urlop okolicznościowy może być urlopem jedno- lub dwudniowym. Pracodawca nie ma prawa odmówić pracownikowi urlopu okolicznościowego, jednak ten w miarę wcześnie musi poinformować przełożonego o zamiaru skorzystania z takowego (chyba, że okolicznością jest śmierć bliskiej osoby, której nie da się przewidzieć).

Rodzaje urlopów okolicznościowych:

  • ślub pracownika (dwa dni urlopu okolicznościowego), 
  • narodziny dziecka (dwa dni urlopu okolicznościowego, który nie ma wpływu na urlop macierzyński czy ojcowski),
  • śmierć i pogrzeb współmałżonka, dziecka, matki, ojca, macochy lub ojczyma (dwa dni urlopu okolicznościowego),
  • ślub dziecka (jeden dzień urlopu okolicznościowego),
  • śmierć rodzeństwa, teściowej, teścia, babci, dziadka, osoby, którą pracownik się zajmuje lub którą utrzymuje (jeden dzień urlopu okolicznościowego).

Należy pamiętać, że urlopu okolicznościowego nie musimy wykorzystywać w dzień nastania okoliczności. Co to znaczy? Urlop z okazji naszego ślubu możemy wykorzystać na przygotowania do niego lub odpoczynek tuż po nim, urlop związany z okolicznościami śmierci bliskiego nie musimy wykorzystać w dzień jego śmierci, ale przykładowo w dzień pogrzebu czy przygotowań do niego. Ważne jest, by dzień, który wybierzemy, był bezpośrednio związany z okolicznością (nie możemy wykorzystać go pół roku później).


Urlop okolicznościowy- pozostałe informacje

Musimy być przygotowani na to, że nasz pracodawca może zażądać od nas udowodnienie zaistnienia okoliczności, z tytułu której korzystamy z urlopu okolicznościowego. Wówczas należy przedłożyć pracodawcy odpis aktu zawarcia małżeństwa, odpis skróconego aktu urodzenia dziecka lub odpis aktu zgonu.