Urlop na Żądanie 2016

Telefon komórkowyTelefon komórkowy fot. Shuterstock.com

Urlop na żądanie - podstawowe informacje

Urlop na żądanie to urlop, który pracodawca ma obowiązek udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym. Urlop na żądanie nie zwiększa puli urlopu pracownika- jest częścią przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Pracownik może wziąć maksymalnie 4 dni urlopu na żądanie. Pracownik nie ma obowiązku uzasadniania swojego żądania, nie musi również podawać powodu, dla którego chce skorzystać z urlopu na żądanie. Ustawodawca dał możliwość swobodnej decyzji pracownikowi, więc ten może wykorzystać go, by załatwić sprawy osobiste, odpocząć, wyleczyć chwilową niedyspozycję.

Urlop na żądanie - jak zgłosić?

Urlop na żądanie nie wymaga od wnioskodawcy składania pisemnego wniosku o urlop. Wystarczy powiadomienie swojego pracodawcy, nawet w dzień, w który zamierza się skorzystać z urlopu na żądanie, jednak przed planowanym rozpoczęciem czasu pracy. Można to zrobić telefonicznie, drogą mailową, przez SMS- ważne, by wiadomość do naszego pracodawcy dotarła.

Urlop na żądanie - odmowa pracodawcy

Mimo, że przepisy mówią o obowiązku udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie przez pracodawcę, istnieją sytuacje, w których pracodawca ma prawo odmówić udzielenia urlopu na żądanie, a nieobecność pracownika oznaczyć jako nieusprawiedliwioną nieobecność. Kiedy pracodawca może odmówić? Wówczas, kiedy interes pracodawcy wymaga obecności pracownika (robi to wówczas na podstawie art. 167 2 Kodeksu Pracy ze względu na szczególne okoliczności, które powodują, że zasługujący na ochronę wyjątkowy interes pracodawcy wymagałby obecności danego pracownika w pracy w okresie określonym w żądaniu udzielenia urlopu). Co to oznacza? Wyobraźmy sobie, że w zakładzie produkcyjnym jest zaplanowany pewien poziom produkcji. Na newralgicznym w kontekście produkcji stanowisku pracuje tylko jeden człowiek, który postanawia zgłosić urlop na żądanie. Jego nieobecność powoduje zastój całego zakładu, a pracodawca nie znajdzie zastępcy. Wówczas odmawia swojemu pracownikowi urlopu na żądanie, dbając o swój biznes.