Staż z Urzędu Pracy 2016

Staż z Urzędu Pracy - najważniejsze informacje

Czym jest staż z Urzędu Pracy? Staż jest formą nauki zawodu, polegającą na zdobywaniu wiedzy na miejscu pracy przez wykonywanie określonych obowiązków związanych z zawodem. Osoba skierowana na staż ma zazwyczaj wyznaczonego mentora, który wprowadza ją w meandry danego zawodu. Osoba wysłana na staż z Urzędu Pracy to osoba bezrobotna, której Urząd Pracy daje szansę zdobycia nowego doświadczenia, nabycia kwalifikacji, a może w dalszej perspektywie nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, u której odbywa staż.

Osobą kierującą bezrobotnego na staż w takim przypadku jest starosta powiatu (reprezentowany zazwyczaj przez odpowiednich urzędników Powiatowego Urzędu Pracy). Długość takiego stażu do maksymalnie 6 miesięcy dla osób, które nie ukończyły 25. roku życia i rok dla osób, które ukończyły już 25 lat.

Wynagrodzenie za staż z Urzędu Pracy

Osoba będąca na stażu, nie jest związana ze swoim pracodawcą stosunkiem pracy. Nadal jest osobą bezrobotną, ale dzięki temu, że odbywa staż, Urząd Pracy płaci jej stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, czyli w 2016 roku 997,40 zł (120% zasiłku o wysokości 831,10 zł). Bywa, że pracodawcy postanawiają z własnej inicjatywy niejako dołożyć coś do wynagrodzenia otrzymywanego przez stażystę z urzędu pracy (np. w przypadku, gdy stażysta wyjątkowo dobrze się spisuje, dobrze wypełnia swoje obowiązki).

Staż z Urzędu pracy - dodatkowe informacje

Częstokroć zdarza się, że w miejscu pracy zwalnia się miejsce, z którego może skorzystać dotychczasowy stażysta, który nabył już doświadczenia w tym miejscu i na danym stanowisku. Staż jest więc realną szansą na zdobycie pracy. Potencjalni pracodawcy traktują też go jako niezbędne doświadczenie nabyte przez pracownika. Jest to również okazja do nabycia nowych kontaktów, zdobycia nowych, pożądanych umiejętności interpersonalnych. Regulamin stażu z Urzędu Pracy można znaleźć na stronach internetowych Powiatowych Urzędów Pracy.