Ryczałt Samochodowy 2016

Czym jest ryczałt samochodowy?

Pracodawca, który prosi swojego pracownika o to, by używał swojego prywatnego samochodu w celach służbowych, ma obowiązek rozliczyć się z nim. Ma do dyspozycji dwa sposoby - ryczałt samochodowy lub kilometrówkę. Ryczałt samochodowy to kwota należności do zwrotu dla pracownika za dany miesiąc, w przypadku używania do celów służbowych pojazdu pracownika. Wypłacany jest on na podstawie zawartej z pracownikiem umowy cywilnej. Wszelkie przepisy związane z ryczałtem samochodowym reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Warto pamiętać, że samochód nie musi być własnością pracownika, może być natomiast własnością małżonki, ojca, brata, etc.. Wystarczy, że pracownik do umowy dołączy pisemne oświadczenie o korzystania z danego pojazdu mechanicznego do celów służbowych.

Ryczałt samochodowy

Ryczałt samochodowy liczony jest na podstawie kilku informacji. Istnieje limit miesięczny kilometrów na jazdy lokalne. Zależny jest on od liczby mieszkańców gminy, w której zatrudniony jest pracownik. Przedstawia się następująco:
limit do 300 kilometrów, jeśli gmina liczy do 100 tysięcy mieszkańców,
limit do 500 kilometrów, jeśli gmina liczy od 100 do 500 tysięcy mieszkańców,
limit 700 kilometrów, jeśli gmina liczy więcej niż 500 tysięcy mieszkańców.
W przypadku służby leśnej limit wynosi 1500 km, natomiast w przypadku służb ratowniczych 3000 km miesięcznie. Są to jedyne odstępstwa od przedstawionych wyżej wartości.
Ryczałt samochodowy oblicza się poprzez pomnożenie limitu kilometrów przez wartość wyznaczoną za jeden kilometr. W 2016 roku stawka za kilometr wynosi 0,5214 zł dla pojazdów o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 lub 0,8358 zł dla pojazdów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3.

Kilometrówka

Istnieje również drugi sposób rozliczania się pracodawcy z pracownikiem za używanie prywatnego samochodu pracownika w celach służbowych. Jest to tak zwana kilometrówka, czyli wypłacanie kwoty za faktyczną liczbę przejechanych kilometrów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu. Za pomocą kilometrówki mają obowiązek rozliczać się pracodawcy, którzy przekraczają miesięczny limit ryczałtowy lub korzystają z aut wynajmowanych lub których pracownicy używają do pracy swoich prywatnych samochodów o nośności nieprzekraczającej 3,5 t. Stawka za kilometr wynosi, jak w przypadku ryczałtu, 0,5214 zł dla pojazdów o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 lub 0,8358 zł dla pojazdów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3.