Polska wciąż ma problem z funduszami unijnymi [WYKRES DNIA]

Rafał Hirsch
W tym roku miały ożywiać polską gospodarkę. Pod koniec 2016 r. faktycznie zaczęły płynąć szerszym strumieniem, ale teraz znów jest z nimi problem. Polska wciąż nie jest w stanie wykorzystywać na większą skalę przydzielonych jej przez Unię pieniędzy.

Aby dostać pieniądze unijne, trzeba przejść przez trzy etapy. Najpierw składa się wniosek o pieniądze. Potem dostaje się jego akceptację. I dopiero w trzecim kroku składa się kolejny wniosek - o wypłatę pieniędzy. Na wykresie widać ten ostatni etap, czyli wnioski o faktyczną wypłatę pieniędzy, które wcześniej już nam przydzielono. 

embed

Jak widać, pod koniec 2016 r. mieliśmy dwa miesiące prawdziwego ożywienia, ale przyszedł rok 2017 i wszystko wróciło do poprzedniego stanu. 

Podobnie wygląda sytuacja jeśli chodzi o wartość podpisywanych umów o unijne dofinansowanie. To wcześniejszy etap starania się o unijną kasę – najpierw podpisuje się umowę, a dopiero potem otrzymuje się przelew z pieniędzmi. Tu też końcówka 2016 r. wyglądała obiecująco i tu także początek 2017 r. to rozczarowanie.

embed

I na koniec: etap składania wniosków o unijne dofinansowanie. Tu mieliśmy nawet niezłą wiosnę ubiegłego roku. Koniec 2016 r. też wyglądał dobrze. I też niestety początek 2017 r. przyniósł spadek aktywności. 

embed

Polska w latach 2014-2020 ma do wykorzystania 82,5 mld euro czyli ponad 350 mld złotych. Do końca lutego zgłoszono wnioski o 167,5 mld złotych, ale rozdysponowano zaledwie 17,8 mld złotych. Na szczęście na to, żeby wydać wszystko, mamy jeszcze kilka lat.