Prof. Andrzej Blikle - sylwetka [NEXT TIME]

Profesor Andrzej Blikle - informatyk, profesor nauk matematycznych, członek Rady Języka Polskiego, pracownik naukowy, specjalista w zakresie matematycznych podstaw informatyki, społecznik, a także mistrz cukierniczy. Zajmuje się doradztwem w zakresie budowania odpowiedzialnego biznesu.

Prof. Andrzej Blikle jest absolwentem wydziału Matematyki i Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. W 1990 otrzymał tytuł profesora nauk matematycznych. W latach 1963–1971 pracował w Instytucie Matematycznym PAN.

Wykładowca. Do końca lat 90. nauczał na uczelniach krajowych i zagranicznych m.in. w Berkeley, Kopenhadze i Linköping.

Aby przejąć rodzinny biznes, firmę A.Blikle działającą od 1869 roku, równolegle do kariery naukowej kształcił się również w zawodzie cukiernika, otrzymując tytuł mistrza cukierniczego. Firmą zarządzał przez 20 lat. Obecnie jest jej mniejszościowym udziałowcem. 

Choć jego kariera naukowa związana była z matematyką i informatyką (współtworzył m.in. Polskie Towarzystwo Informatyczne), to w kręgach biznesowych nazwisko Blikle kojarzy się przede wszystkim z firmami rodzinnymi i propagowaniem "turkusowej samoorganizacji", która oparta jest na zasadzie równości i zaufania.

Prof. Andrzej Blikle w latach 2014-2016 był prezesem stowarzyszenia "Inicjatywa Firm Rodzinnych". Obecnie pełni funkcję honorowego członka. Rolą IFR jest przede wszystkim umacnianie roli polskich firm rodzinnych i zwiększenie ich wpływu na ustawodawstwo w Polsce. Stowarzyszenie zajmuje się również szerzeniem dobrych praktyk w zarządzaniu oraz edukacją biznesową właścicieli, ich dzieci i menedżerów przedsiębiorstw rodzinnych.

Promowana przez prof. Bliklego "turkusowa samoorganizacja" prezentuje z kolei dość nietypowe, jak na polskie warunki, podejście do prowadzenia biznesu. Opiera się bowiem na zespołowym podejmowaniu decyzji w sprawie podziału zadań, a nie wykonywaniu odgórnych poleceń oraz braku systemów premiowych. Podstawą do wdrożeń turkusowych zasad w działania firmy jest przekonanie, że ludzie z własnych wyborów angażują się w różne zadania i przydzielają sobie role dostosowane do indywidualnych umiejętności. 

ZOBACZ Prof. Andrzej Blikle NEXT TIME

Więcej o: