Te firmy wspierają kobiety w pracy. Poznaj najlepsze praktyki, które przez różnorodność i wyrównywanie szans kobiet polepszają kondycję firm

Różnorodność i wyrównywanie szans kobiet w pracy przynosi realne korzyści firmom, które się na to decydują - wynika z raportu "Klub Male Champions of Change podsumowanie działań 2019. Wybrane dobre praktyki firm członkowskich", opublikowanego przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką. Likwidacja luki płacowej, zwiększanie liczby kobiet na kierowniczych stanowiskach, efektywniejsze wykorzystywanie talentów obu płci przekłada się nie tylko na konkretne finansowe zyski. Jakie praktyki wdrożyli członkowie klubu?

Równość płci jest coraz istotniejsza dla europejskiego i polskiego biznesu. I chociaż wysiłki organizacji pozarządowych, które te kwestię traktują jako priorytet, nie ustają, do zrobienia wciąż jest wiele. Świadczy o tym Indeks Równości Płci, opracowany przez European Institute for Gender Equality. Polska zajmuje w nim 24. miejsce, na 28 możliwych.

Instytut badawczy EIGE na podstawie swoich analiz rekomenduje wdrożenie rozwiązań, które równość płci mają wzmocnić. Z analiz przeprowadzonych w 2019 roku wynika, że w Polsce największy postęp osiągnięto w kwestii równości płac. Sporym wyzwaniem pozostają konsekwencje wynikające z konieczności opieki nad dziećmi – kobiety w Europie w każdym tygodniu spędzają 13 godzin dłużej na okresie nieodpłatnym niż mężczyźni. Z uwagi na obowiązki domowe, w niepełnym wymiarze godzin pracuje 9 mln kobiet i tylko 600 tys. mężczyzn.

Klub Male Champions of Change zmienia rzeczywistość

Jedną z organizacji, która walczy o równość płci jest Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką. Od ponad 11 lat wspiera kobiety w Polsce, przeprowadzając cały szereg projektów. Jednym z nich jest Klub Male Champions of Change – założony w 2018 roku z inicjatywy założycielek Fundacji Sukces Pisany Szminką – Olgi Kozierowskiej i Olgi Legosz oraz Ambasadora Australii, Paula Wojciechowskiego. Inspiracją był działający z sukcesem od 10 lat Klub Male Champions of Change w Australii.

Do klubu należą prezesi 11 firm w Polsce, szefowie przedsiębiorstw będących w biznesowej czołówce Europy. Dzięki praktykom, które wdrażają w swoich firmach rzeczywistość zmienia się na lepsze: zwiększa się liczba kobiet na wysokich stanowiskach, luka płacowa ulega zmniejszeniu, a talenty obu płci są wykorzystywane w sposób bardziej efektywny.

Do Klubu Male Champions of Change należą: Bartosz Ciołkowski, Dyrektor Generalny na Polskę, Czechy i Słowację, Mastercard Europe; Piotr Dziwok, Prezes Zarządu Shell Polska; Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska SA; Stoyan Ivanov, Dyrektor Generalny Coca-Cola Poland Services; Marek Metrycki, Prezes Deloitte Polska; Tomasz Konik, Wiceprezes, Deloitte Polska; Piotr Korycki, Prezes Zarządu TVN; Mark Loughran, Dyrektor Generalny Microsoft w Polsce; Michał Mierzejewski, Prezes Zarządu Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie; Sławomir Niżałowski, Prezes Zarządu Mars Polska, Segment Karmy dla Zwierząt; Adam Parfiniewicz, Head of Unsecured Collection B2Holdingi Przewodniczący Rady Nadzorczej Ultimo S.A. oraz Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy.

Oto wybrane przykłady praktyk firm członkowskich

Mastercard stawia na elastyczność, wyrównuje szanse kobiet

Bartosz Ciołkowski, Dyrektor Generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard EuropeBartosz Ciołkowski, Dyrektor Generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe mat. partnera

Mastercard zmienił zasady dotyczące rekrutacji. Jedną z naczelnych zasad firmy stało się uwzględnianie co najmniej jednej kobiecej kandydatury, szczególnie na stanowiska menedżerskie i wyższe. Dzięki temu w dłuższej perspektywie przyniesie to większą różnorodność płci w kręgach kierowniczych.

Kolejną zmianą, którą wprowadził dla swoich pracowników Mastercard jest dodatkowy, pełnopłatny, 8-tygodniowy urlop rodzicielski dla mężczyzn – ponad ten, który przysługuje zgodnie z prawem. Dzięki temu matka może szybciej wrócić do pracy lub zdecydować, by przez ten czas zajmować się dzieckiem wspólnie z ojcem. Firma uruchomiła również Work Program. Zgodnie z założeniami programu, pracownicy mają prawo przychodzić później, kończyć wcześniej, korzystać z dłuższych przerw lub pracy zdalnej.

Sukcesem firmy jest również zlikwidowanie luki płacowej. Kobiety zatrudnione w Mastercard zarabiają 99 dolarów na każde 100 dolarów płacone mężczyznom za pracę wymagającą podobnego doświadczenia i kompetencji, na tym samym stanowisku. To jeden z lepszych wyników potwierdzających poważne podejście do zagadnienia równości płac w biznesie.

Bank BNP Paribas wspiera wracających z urlopów rodzicielskich, pozwala pracować zdalnie

Monika Kordowska, Dyrektor Zarządzająca Pionu Ryzyka Operacyjnego, Kontroli Kredytowej i Przeciwdziałania Nadużyciom w Banku BNP Paribas
Monika Kordowska, Dyrektor Zarządzająca Pionu Ryzyka Operacyjnego, Kontroli Kredytowej i Przeciwdziałania Nadużyciom w Banku BNP Paribas  mat. partnera

Wspieramy kobiety poprzez wzmacnianie ich roli w organizacji otwartej na różnorodność oraz aktywne włączanie mężczyzn w ten proces, m.in. poprzez działalność i inicjatywę "KOBIETY zmieniające BNP Paribas".

BNP Paribas wprowadza ułatwienia dla mam, które chcą wrócić na rynek pracy. Dla chętnych bank organizuje dni otwarte, dzięki czemu możliwe jest zapoznanie się ze specyfiką obowiązków danego stanowiska. Przyszłe kandydatki mogą dowiedzieć się, jak można pogodzić obowiązki domowe i zawodowe.

Bank stosuje też preferencyjne zasady dla kobiet i mężczyzn, którzy wracają po dłuższej, półrocznej absencji w pracy. Plany sprzedażowe dla tych pracowników są obniżone przez dwa miesiące . Korzystają na tym głównie osoby wracające z urlopów rodzicielskich.

Bank wzmacnia też rolę kobiet w swoich strukturach, poprzez wdrażany program „#KOBIETY zmieniające BNP Paribas”. Bank przeznaczył specjalny fundusz na niwelowanie luki płacowej, wprowadził możliwość korzystania z dodatkowego urlopu, ponad standardowy kodeksowy wymiar. Ponadto pracownicy mogą skorzystać z aż 8 dni pracy zdalnej w miesiącu.

Shell zachęca kobiety do nauk ścisłych. Chce zmienić stereotypy

Piotr Dziwok, Prezes Zarządu Shell PolskaPiotr Dziwok, Prezes Zarządu Shell Polska mat. partnera

Podkreślajmy wymierną wartość, którą przynosi aktywne włączenie różnych grup, w tym kobiet, w proces decyzyjny, w dyskusję, w zarządzanie w firmach. Ma to podłoże bardzo pragmatyczne: zróżnicowane zespoły podejmują lepsze, trafniejsze decyzje.

Shell promuje elastyczny czas pracy. Przykładowo, w biurze głównym i biurach regionalnych pracownicy w zależności od roli mogą pracować z domu okazjonalnie lub wybrać pracą zdalną na pełen etat.

Ponadto firma globalnie zachęca młodzież do zdobywania wykształcenia ścisłego i chce zatrudniać więcej kobiet w zawodach zdominowanych przez mężczyzn.

Firma dba też o to, by paneli dyskusyjnych mieć szeroką reprezentację ekspertek.

Mars nie zapomina o premii dla kobiet przebywających na urlopach

Sławomir Niżałowski, Prezes Zarządu Mars PolskaSławomir Niżałowski, Prezes Zarządu Mars Polska mat. partnera

Równość kobiet w biznesie powinna być naturalnym zjawiskiem. Inicjowanie tych zmian uważam za swój obowiązek i przywilej.

Mars wprowadził praktykę, dzięki której kobiety przebywające na urlopach macierzyńskich otrzymują zarówno premię roczną uzależnioną od wyników biznesowych, jak i coroczną podwyżkę wynagrodzenia. Dzięki takiemu podejściu kobiety czują się bardziej dowartościowane, a dodatkowo, jak pokazują audyty wewnętrzne prowadzone w firmie, luka płacowa nie występuje.

Mars oferuje również elastyczne godziny pracy, które oprócz wygody pozwalają zachować równowagę między pracą, a życiem prywatnym.

Na tego typu podejście decyduje się, na szczęście, coraz więcej firm. Również w Polsce. Dzięki istniejącemu w Mars od ponad dekady programowi pracy zdalnej, Panie wracające z urlopu macierzyńskiego mają również możliwość skorzystania z niego. To ułatwia im łączenie obowiązków mamy z realizowaniem się zawodowo.

Microsoft do pracy zdalnej przekonuje nawet swoich klientów. Dla kobiet organizuje specjalne programy

Mark Loughran, Dyrektor Generalny Microsoft w Polsce Mark Loughran, Dyrektor Generalny Microsoft w Polsce  mat. partnera

Nie tylko cenimy różnice, poszukujemy ich, jesteśmy na nie otwarci. W rezultacie mamy ciekawsze pomysły, nasze produkty są lepsze a klienci lepiej obsługiwani.

Microsoft podczas procesów rekrutacyjnych szuka prawdziwych talentów. Zarówno na liście kandydatów jak i w grupie osób spotykających się z kandydatami na dane stanowisko jest co najmniej jedna kobieta. Wszystko po to, by wyeliminować stronniczość i uprzedzenia w myśleniu.

– Świat jest różnorodny, a talent nie ma płci. W naszej organizacji nie tylko cenimy sobie różnorodność, ale też staramy się aktywnie promować na rynku zewnętrznym korzyści płynące z pracy z wszechstronnymi zespołami. W rezultacie nasze pomysły i oferowane przez nas usługi są lepsze, a potrzeby naszych klientów lepiej rozumiane – podkreśla Mark Loughran, Dyrektor Generalny polskiego oddziału Microsoft.

Firma wprowadziła też program FLOW (Female Leaders On the Way), który jest cyklem szkoleń, warsztatów oraz inspiracyjnych spotkań z Regionalnymi Liderami. Profile oraz plany rozwojowe uczestniczek i absolwentek programu omawiane są podczas sesji sukcesyjnych.

Microsoft, oprócz oferowania swoim pracownikom elastycznego czasu oraz możliwości nieograniczonej pracy zdalnej, promuje te idee również wśród swoich klientów - uczy ich, jak wykorzystywać narzędzia technologiczne w nowoczesnym modelu pracy.

Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką wierzy, że działania podejmowane przez członków Klubu Male Champions of Change podnoszą efektywność przedsiębiorstw, przekładają się na zyski w wymiarze czysto biznesowym. Społeczne zmiany zachodzące na rynku pracy są równie istotne.

Inne dobre praktyki firm członkowskich można poznać dzięki raportowi.

 

(wideo: materiał promocyjny partnera)

Materiał powstał przy współpracy z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką.