Franczyzobiorcy wielkiej polskiej sieci dbają o lokalne społeczności i środowisko. "Drobne gesty stanowią jasne przesłanie"

Epidemia koronawirusa okazała się nie tylko wyzwaniem, ale i testem na społeczną solidarność. Lekarze, ratownicy medyczni, pracownicy służby zdrowia mogli na szczęście liczyć w tym okresie na wyjątkową pomoc. Podobnego wsparcia na poziomie lokalnym wymagają też projekty związane z ekologią. Egzamin z solidarności w obu tych dziedzinach zdali franczyzobiorcy jednej z największych polskich sieci. Jak angażowali się w pomoc?

Wsparcie lokalnych społeczności jest istotne zawsze, ale w dobie epidemii koronawirusa kwestie solidarności i poczucia odpowiedzialności są szczególnie ważne. W działania na rzecz społeczności lokalnych, wsparcia młodzieży i ekologii angażują się też przedsiębiorcy. Jedną z najsilniejszych grup, która ma siłę przebicia i może prowadzić działania przynoszące realne zmiany, są franczyzobiorcy sieci Żabka.

Ponad 5000 z nich bierze udział w różnego rodzaju projektach - społecznych, ekologicznych czy związanych z bieżącymi potrzebami, takimi jakie wywołuje pandemia.

Epidemia koronawirusa to test na solidarność. "Drobne gesty to jasne przesłanie"

Franczyzobiorcy Żabki włączyli się w akcję pomocy pracownikom służby zdrowia, którzy solidarności potrzebowali szczególnie w dobie epidemii. Wsparcie wyrażane było w prosty, ale wymierny sposób - wielu wciąż wspiera służby medyczne, zapewniając im nieodpłatnie hot-dogi czy kawę.

- Chciałam wesprzeć wszystkich tych, którzy pracują w służbach, ponieważ to oni znajdują się na pierwszej linii zagrożenia, a tak naprawdę każdy z nas może potrzebować pomocy. Drobne gesty, typu kawa, dla nas nie są jakimś wielkim wyczynem, a dla tych pracujących często po 16 czy 24 godziny na dobę stanowią jasne przesłanie, że ich doceniamy, że są dla nas ważni - mówi Anna Badura, franczyzobiorczyni z Wrocławia.

Franczyzobiorcy inicjują w sieci też własne akcje, których celem jest wsparcie konkretnych szpitali czy placówek medycznych. Tak było w przypadku przedsiębiorcy z Krakowa, który zorganizował zbiórkę pieniędzy. Całkowity dochód przeznaczony został na pomoc krakowskim szpitalom, zakupiono dla nich m.in. jednorazowe rękawiczki, fartuchy, płyny do dezynfekcji czy wodę mineralną. Podobne wsparcie w postaci m.in. środków higieny osobistej, termometrów czy ciśnieniomierzy, ale też napojów i przekąsek, od franczyzobiorców i ich partnerów z Poznania otrzymały lokalne szpitale.

Pandemia jest testem na dbałość o klientów i współpracowników. Także w tym zakresie sieć wykazała się solidarnością. - Od samego początku firma dba o regularne dostawy do sklepów środków dezynfekujących wraz z rękawiczkami ochronnymi, przyłbicami i maskami - podkreśla Adrian Wieczorek, franczyzobiorca sieci Żabka z Jeleniej Góry. - Wszystkie artykuły na użytek własny zostały dostarczone nam nieodpłatnie i jest to gigantyczna pomoc finansowa ze strony firmy podczas epidemii - dodaje.

Ekologia wciąż na pierwszym planie

Dla sieci i jej franczyzobiorców znaczenie mają też inne ważne dla lokalnych społeczności kwestie. Jedną z najważniejszych jest ekologia. Przedsiębiorcy współpracujący z siecią włączają się m.in. w program "Naturalnie razem", w ramach którego zbierana jest makulatura i folia.

Żabka w 2019 roku wspólnie z franczyzobiorcami przekazała do ponownego przetworzenia i wykorzystania ponad 900 ton folii i ponad 7 tys. ton papieru i kartonów. Z kolei w 2020 roku wielkość przekazanych do recyklingu odpadów zwiększyła się o 50 proc. Działanie przynosi korzyści środowisku naturalnemu, przyczyniając się do znacznego odzysku surowców, a franczyzobiorcom ułatwia zarządzanie odpadami.

- Zastanawiając się nad wyborem partnera biznesowego, szukałam firmy, której wartości będą bliskie moim własnym. Wśród deklarowanych przez Żabkę wymieniane są ambicja, otwartość, odpowiedzialność, wiarygodność, co jest tożsame z tym, co ważne dla mnie - dlatego postanowiłam zaufać sieci i dać sobie szansę na partnerstwo z nią w biznesie. Teraz z uznaniem patrzę na wszystkie organizowane w Żabce inicjatywy, szczególnie z obszaru ekologii, i chętnie sama się w nie angażuję - podkreśla Katarzyna Płaskowicz, franczyzobiorczyni z Koszalina.

Te działania mają duże znaczenie dla środowiska, bo każdego roku w Polsce zużywa się milion ton opakowań plastikowych - odzyskanie chociaż części z nich przynosi wymierne korzyści. To samo dotyczy makulatury, której rocznie Polacy "wytwarzają" ok. 200 mln ton.

ŻabkaŻabka materiał promocyjny

Inwestują w młodzież

Nie mniej istotne dla sieci Żabka i jej franczyzobiorców są kwestie związane ze wsparciem młodzieży. To do niej skierowane są programy takie jak "Bezpieczny staż z Żabką", w ramach którego odbyć można praktyki zawodowe.

Program realizowany jest wspólnie z Fundacją Samodzielni Robinsonowie. W sumie odbyło się już 7 edycji programu, w których wzięło udział 89 Robinsonów i Robinsonek; dziesięciu z nich, po zakończeniu stażu, nawiązało niezależną współpracę z franczyzobiorcami. Tylko w tym roku pierwsze kroki na rynku pracy wspólnie z Żabką postawiło 45 młodych ludzi. - Efekty projektu po obu stronach, zarówno stażystów, jak i franczyzobiorców, są bardzo pozytywne, zawiązują się bliskie relacje. Młodzież niejednokrotnie po odbyciu stażu znajdowała zatrudnienie w Żabce - podkreśla jeden z franczyzobiorców Żabki.

Więcej o: